Pripremimo se na vreme za zimu. U saradnji sa firmom "Heskins" iz Engleske povećavamo ponudu antikliznih traka, reflektujućih traka, svetlosnih znakova i anitkliznih traka za rukohvate. Kontaktirajte nas i obezbedite sigurnost svog poslovnog prostora.