Bimbo d.o.o. - Preduzeće za promet robe i usluge, konsalting, projektovanje, inženjering i građevinarstvo

Sarajevska 40/23
11000 Beograd
Republika Srbija

Tel/Fax:+381 11 3610 737
+381 11 3611 719
+381 11 3620 030

PIB:101833432

Matični broj:06017614

Tekući računi:295-1204882-74
170-387-17