ODRŽAVANJE

Od početka našeg poslovanja sarađujemo sa službama održavanja velikih objekata i sistema. Naši klijenti su bolnice, predškolske ustanove, studentski centri, fakulteti, hoteli, fabrike, kompanije sa velikim brojem poslovnica i mnogi drugi. Svoju ponudu krojimo prema potrebama klijenata sa ciljem da na jednom mestu, na najefikasniji i najbrži način mogu da se obezbede materijalima neophodnim za kvalitetno i bezbedno održavanje svojih objekata.