Ekonomska škola Nada Dimić

Projekat: Instalacija novog LED osvetljenja u cilju povećanja energetske efikasnosti objekta

Investitor: Ekonomska škola Nada Dimić, Beograd

Godina realizacije: 2021.