Maloprodajni objekti Shop&Go

Projekat: Instalacija osvetljenja u Maloprodajnim Objektima Shop&Go

Investitor: Delhaize Serbia d.o.o. Beograd

Godina realizacije: 2019. i 2020.