Maxi – Paunov Breg, Beograd

Projekat: Maloprodajni objekat MAXI Paunov Breg, Beograd

Investitor: Delhaize Serbia d.o.o. Beograd

Godina realizacije: 2020.