Osnovna škola “Vuk Karadžić” u Kladovu

Projekat: Adaptacija i energetska sanacija osnovne škole “Vuk Karadžić” u Kladovu

Investitor: Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije

Naručilac: Opštinska uprava Kladovo

Godina realizacije: 2018.

Autor projekta: Arko-enterijer d.o.o.