Philips solarno osvetljenje

Uštede pomoću energije iz obnovljivih izvora

Da li znate koliko je solarnih uličnih svetiljki potrebno da se uštedi dovoljno struje da se od nje jedan električni automobil napaja cele godine? Ne, nije 100, a ni 1.000. Dovoljno je samo 15 takvih svetiljki. A sada zamislite koliko bi samo energije moglo da se uštedi kada bi kompletno javno osvetljenje radilo na solarni pogon…
Brza urbanizacija i porast broja stanovnika vrše sve veći pritisak na resurse iz godine u godinu. To se preslikava i na uticaj gradova na životnu sredinu, pošto oni troše preko dve trećine svetske energije i odgovorni su za više od 70% globalnih emisija CO2. Gradovi su sada pod pojačanim pritiskom da smanje svoj uticaj na životnu sredinu. S druge strane, više od 800 miliona ljudi na svetu nema pristup električnoj mreži. Mrak negativno utiče na kvalitet života noću i smanjuje javnu bezbednost na putevima i ulicama.

Solarno osvetljenje je održivo, “zeleno” i čisto

Solarna energija se generalno smatra najefikasnijim oblikom obnovljive energije. Ona je besplatna i dostupna u celom svetu, a uštede koje se pomoću nje ostvaruju nisu samo u potrošnji, već i u transportovanju električne energije i mogu se kretati od 50% do 100%. Solarna tehnologija stalno napreduje i tako povećava potencijal za čistiji, zdraviji i ekonomičniji svet.
Pored toga što koristi besplatnu energiju iz obnovljivog izvora, solarno osvetljenje ima još nekoliko prednosti. S jedne strane, ono rešava problem ljudima koji nemaju pristup električnoj mreži, a s druge strane hibridno solarno osvetljenje pokriva veliki broj stanovnika i daje čovečanstvu priliku da smanji emisiju CO2 i ostalih komponenti na bazi ugljenika.
Tipovi rešenja mogu se podeliti u dve grupe: off-grid, odnosno osvetljenje koje nije priključeno na električnu mrežu i hibridno, koje pored solarnog, po potrebi ima i napajanje iz mreže.

Solarno osvetljenje van električne mreže (off-grid)

• Smanjuje troškove kabliranja i razvodnih uređaja
Ovaj sistem se sastoji od svetiljki, solarnih panela i baterija projektovanih da rade autonomno bez bilo kakve veze sa električnom mrežom. Solarni paneli pune baterije tokom dana, a ta uskladištena energija noću napaja LED svetiljke. Ovaj sistem osvetljenja je idealan za podneblja sa mnogo sunčanih dana i za mesta na kojima nema mogućnosti dovođenja električne mreže.

Hibridno solarno osvetljenje

• Za postojeće tačke osvetljenja povezane na mrežu
Ovaj sistem je sličan solarnom sistemu van električne mreže, uz jednu bitnu razliku, jer su svetiljke povezane i na energetsku mrežu. U toku dana, kada sunce sija, solarni paneli pretvaraju solarnu energiju u električnu i skladište je u baterijama. Tokom noći, baterije se prazne, oslobađajući električnu energiju za napajanje LED svetiljki. U slučaju da baterije nisu adekvatno napunjene ili se isprazne u toku noći, automatski će se aktivirati napajanje iz električne mreže. Zato je ovaj sistem idealan za uštede i prelazak na “zeleniju” energiju u podnebljima koja nemaju dovoljan broj sunčanih sati, a u kojima električna mreža već postoji.

Philipsovo solarno osvetljenje

Philips solarni sistemi kombinuju bateriju, kontroler punjenja, LED drajver i opcije povezivanja na istoj ploči. Dostupan u arhitekturi van mreže i hibridnoj arhitekturi, Philipsov asortiman obuhvata solarne ulične svetiljke i reflektore sa širokim rasponom opcija izlaznog svetlosnog fluksa (lumena) obezbeđujući i najbolju efikasnost u klasi.
Solarno osvetljenje je deo recepta za svetlije živote i bolji svet.