Hotel Omorika, Tara

Projekat: Rekonstrukcija smestajnih jedinica Hotela “Omorika” Tara

Investitor: Vojna ustanova “Tara”

Godina realizacije: 2018/2019.

Autor projekta: Bojan Dvokić arh.