Aroma – “Kopernikus”, Beograd

Projekat: Maloprodajni objekat AROMA MARKET “KOPERNIKUS”, Beograd

Investitor: DOMAĆA TRGOVINA d.o.o.

Godina realizacije: 2020.