Aroma – Neznanog junaka, Beograd

Projekat: Maloprodajni objekat AROMA MARKET “Neznanog junaka”, Beograd

Investitor: DOMAĆA TRGOVINA d.o.o.

Godina realizacije: 2019.