Osnovna škola Vladimir Rolović, Beograd

Projekat: Sanacija i rekonstrukcija Osnovne škole “Vladimir Rolović” u Beogradu

Investitor: Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije

Naručilac: Gradska uprava grada Beograda-Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu

Godina realizacije: 2019/2020.

Autor projekta: Slide studio