Poštanska štedionica Novi Beograd

Projekat: Ekspozitura Banke Poštanska štedionica 6 kaplara Novi Beograd

Investitor: Banka poštanska štedionica

Godina realizacije: 2019.